FDI-DICHTUNGEN®

Wanneer u op een afdichting

moet kunnen vertrouwen

FDI® - BEKLEDING
FDI®- Asafdichting
afb. 1
FDI®- Bekleding
FDI® - Bekleding Type: OC FDI® - Bekleding Type: MC FDI® - Bekleding Type: HC
afb. 2 afb. 3 afb. 4
Teneinde groeven in het tegenloopvlak van asafdichtingen te vermijden, bestaat de mogelijkheid om deze oppervlakken te voorzien van een coating. Behandeld kunnen bijvoorbeeld worden:
Astappen
Loopringen (ook gedeelt)
Pompassen
Aandrijfassen
etc.
Afhankelijk van de eisen die men stelt, kunnen 3 verschillende typen beschermlagen in aanmerking komen. Voor alle drie typen geldt, dat een optimale kombinatie wordt gevormd bij gebruik van
FDI® asafdichtingen en CB-afstrijkers.
Maximale diameter van het te behandelen oppervlak:
circa 1.500 mm.
De navolgende beschermingstypen zijn mogelijk:
FDI®
Coating type: OC
(min. 60HRc)
MC
(min. 60HRc)
HC
(min. 3000HV)
Materiaal: oxidekeramiek metaalcarbide metaalcarbide
Poreus weinig weinig niet
Slijtagebestendigheid (Index MC = 100) 120 100 400
Warmtegeleiding: slecht zeer goed zeer goed
elektrische geleidbaarheid
isolierend goed goed
Toepassing: bij abrassieve media bij abrassieve media,
vloeistoffen en gassen
bij zeer abrassieve media,
vloeistoffen en gassen
Leverbaar voor: nieuwe onderdelen
reparatie van oude
onderdelen mogelijk
nieuwe onderdelen,
reparatie van oude
onderdelen mogelijk
alleen nieuwe onderdelen
Gebruikstemperatuur:
-90°C tot +500°C.
Let op! Maximale gebruikstemperatuur van de toe te passen asafdichting niet overschrijden.
Omtreksnelheid: tot 5m/s tot 50m/s tot 50m/s
Let op! Maximaal toelaatbare snelheid voor de toepasbare asafdichting niet overschrijden.
Bovenstaande specifikaties zijn gebaseerd op een jarenlange ervaring in fabrikage en toepassing van slijtvaste materialen. Desondanks kunnen onbekende parameters en omstandigheden in de praktijk bovenstaande algemene specifikaties aanzienlijk beinvloeden, zodat de praktische toepasbaarheid door beproeving dient te worden vastgesteld. Vanwege de talloze toepassingsmogelijkheden van onze produkten, kan derhalve geen garantie voor de juistheid van onze algemene aanbevelingen in specifieke toepassingen worden gegeven.
© Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, design, grafisch materiaal en logo’s.
FDI® en FDI-Dichtingen® zijn gedeponeerde handelsmerken van Friedrich GmbH.
2012/3 by FDI® - Design
031_nl