FDI-DICHTUNGEN®

FDI® - Gewrichtslagerafdichting

typ:

Radiale doorbuiging

mm / max

Principtekening

GE...UK-2RS

1,0

GE...DW-2RS

1,5

GE...FW-2RS

1,0
d=asdiameter

D=boringsdiameter

GE...UK(LV)

0,6
d=asdiameter

D1=boringsdiameter
Materiaal:
Temperatuur-
berijk
°C
min.   max.
Chemische
bestendigheid
FDI® 1002 -40   +120 als NBR
FDI® 2002 -40   +170 als HNBR
FDI® 3002 -30   +200 als FKM (FPM)
Die aangegeven waardes zijn maximale waardes en mogen niet tegelijk optreden!

De genoemde opgaven berusten op jarenlange ervaringen in de produktie en toepassing van afdichtelementen en kunststoffen.Desondanks kunnen onbekende parameter en voorwaarden bij de praktische toepassing algemeen geldige uitspraken aanzienlijk beperken, zodat er praktische proefnemingen bij de klant nodig zullen zijn. Vanwege het grote aantal van toepassingsmogelijkheden van onze produkten kunnen wij daarom geen garantie en verantwoordelikheid voor de juistheid van onze aanbevelingen in individuele gevallen op ons nemen.
© Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie.
Onder informatie verstaan wij teksten, producten, design, grafisch materiaal en logo’s.

FDI® en FDI-DICHTUNGEN® zijn ingeschreven handelsmerken van Friedrich GmbH

© 2013/1 by FDI® - Design

025inhaltGE_nl